SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-207

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KOVA K-207 là sơn hệ nước,  trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic, được dùng làm sơn lót kháng kiềm ngoài trời trước khi sơn phủ trang trí, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với bề mặt của các công trình.

  • Thùng (25Kg)
  • Thùng (5Kg)
Danh mục: ,