Sơn Giả Đá Nghệ Thuật – Art Stone

Sơn Gi Đá Nghệ Thuật- Art Stone còn được gọi là sơn giả đá nó được tổng hợp từ các vật liệu khoáng và các Thickeners làm đặc Polyurethane, hình thành các liên kết chặt chẽ với dẫn xuất Silicon. Sơn giả đá KOVA vô cùng đa dạng về chủng loại, sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời.

Danh mục: